Завдання до лабораторних робіт з загального курсу ядерної фізики. Редакція 2007 року.


1. Лабораторна робота №1.
Вивчення поглинання гамма-випромінювання за допомогою сцинтиляційного лічильника.

2. Лабораторна робота №2.
Вивчення кутової кореляції анігіляційних фотонів та оцінка їх енергії

3. Лабораторна робота №3.
Сцинтиляційний гамма-спектрометр.

4. Лабораторна робота №4.
Визначення часу життя мюона.

5. Лабораторна робота №5.
Визначення схеми розпаду Со-60 методом збігів Сцинтиляційний гамма-спектрометр.

6. Лабораторна робота №6.
Закономірності флуктуацій при реєстрації ядерного випромінювання.

7. Лабораторна робота №7.
Визначення часу життя збудженого стану ядра Fe-57 (ефект Мессбауера).

8. Лабораторна робота №8.
Визначення потужності керми і експозиційної дози в повітрі для гама-випромінювання .

9. Лабораторна робота №9.
Визначення питомої активності джерел бета-випромінювання .