Викладачі та наукові співробітники кафедри приймають участь в міжнародних колобораціях:
SHiP (CERN)
LCTPC
ZEUS (DESY)
DUNE
FCAL
Belle
Belle II
HYPER-K
D0 experiment (Fermilab)
RD51 (CERN)
На кафедрі працює 3 нейтронні генератори.
Енергія нейтронів від 2,5 до 14,5 МеВ
Досліджуються:
новітні детекторні системи,
фотоядерні реакції,
реакції з нейтронами у вхідному каналі,
нові алгоритми та системи медичної фізики (використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині).

Щотижня на кафедрі проводиться семінар з фізики високих енергій, де студенти доповідають про стан наукової роботи.