Історія кафедри

Кафедра ядерної фізики створена за ініціативою академіка Лейпунського О.І. в вересні 1945 р.. Перший випуск спеціалістів(9 чоловіків) відбувся в 1947 р. Після переїзду Лейпунського О.І. до фізико-енергетичного інституту (м. Обнінськ), з 1947 р. кафедрою керував академік Пасічник М.В. З 1961 р. до 1988 кафедру очолював професор Стрижак В.І. Керує кафедрою доцент Каденко І.М. Під керівництвом акад. Пасічника М.В. почалась розбудова кафедри: побудовано окремий корпус проблемної лабораторії та кафедри. Змонтовані електростатичний прискорювач на 2.5 МеВ, бетатрон на 50 МеВ та низьковольтний прискорювач-генератор швидких нейтронів, магнітний бета-спектрометр. Повністю закінчено будівництво ядерного корпусу в 1965 року. Створено сучасну наукову та навчальну базу. Науковий напрямок кафедри був започаткований академіками Лейпунським О.І. та Пасічником М.В. - фізика швидких нейтронів. Досліджувалася взаємодія швидких нейтронів з ядрами та речовиною. З цією метою розроблялись і виготовлялись нейтронні генератори, як імпульсні в наносекундному діапазоні (для спектрометрії швидких нейтронів за методом часу прольоту) так і сильнопоточні в неперервному режимі з виходом нейтронів до 5*1011 н/с. Результати вимірювань перерізів взаємодії швидких нейтронів з ядрами включені до банку даних міжнародної бібліотеки МАГАТЕ. Методичні розробки та результати наукових досліджень знайшли широке застосування в ядерній фізиці, енергетиці та для контролю навколишнього середовища. Найтісніші наукові зв'язки кафедри: Інститут ядерних досліджень НАНУ (Київ), Інститут атомної енергії ім. І.В. Курчатова (Москва), Дебреценський університет (Угорщина), Інститут ядерних досліджень GSI (Німеччина), Європейський центр ядерних досліджень CERN (Швейцарія), Аргонська Національна лабораторія (США), Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ (Австрія), Інституту ядерних досліджень в Любляні (Словенія) та інші. За розробку і створення джерел швидких нейтронів в 1986 р. Стрижак В.І., Применко Г.І., Кухленко О.С. отримали Державну премію УРСР, а в 2000р. Каденко І.М., Лещенко Б.Ю., Майданюк В.К., Применко Г.І., Прокопець Г.О., Шевченко В.А. за розробку і створення апаратурних комплексів та їх застосування в ядерній фізиці, енергетиці - Державну премію України в галузі науки і техніки. Кафедра здійснює підготовку фахівців з експериментальної ядерної фізики, а в останні роки також і фахівців для ядерної енергетики (безпека ядерних реакторів) та з фізики високих енергій. Серед випускників кафедри понад 30 докторів наук та 150 кандидатів наук.